וועדת השמה/שילוב שיבצה את ילדכם למוסד, ואתם לא מרוצים מהמוסד שנבחר? כל הפרטים להגשת ערר

הורים יקרים דעו את זכויותיכם וזכויות ילדיכם

הרישום למוסדות חינוך מיוחד בחינוך החרדי – המוכר שאינו רשמי נעשה לרוב באמצעות וועדות השמה/שילוב ברשות המקומית.

הדינים החלים על החינוך המיוחד הינם דינים ייחודיים וחשוב שתכירו את זכויותיכם.

לכן הורים שילדיהם לא התקבלו למוסד חינוכי בחינוך החרדי או שיש להם טענות כנגד ההחלטה לשבץ את ילדם במוסד חינוכי שאינו ראוי בעיניהם, יכולים להגיש ערר על ההחלטה לוועדת הערר של החינוך המיוחד במחוז החרדי במשרד החינוך.

חשוב לדעת, שלרוב הערר שתגישו יפול ויקום על בסיס הראיות שאתם מחזיקים בידיכם לביצוע

לפרטים באתר משרד החינוך על כל פרטי המידע החשובים לטובת הורים לתלמידים הנזקקים לחינוך מיוחד לחצו כאן 

טופס הגשת ערר

בכל מקרה בו הנכם נדרשים למידע נוסף נא פנו אל:

גב' רעיה לוי-גודמן – המפקחת על החינוך המיוחד במחוז החרדי

רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים 91911 טלפון: 02-5601400, פקס: 02-5601899

כתובת מייל: raayalg@education.gov.il

ערר על הרישום

הרישום למוסדות חינוך בחינוך החרדי – המוכר שאינו רשמי נעשה לרוב בבתי הספר עצמם, לכן הורים שילדיהם לא התקבלו למוסד חינוכי בחינוך החרדי, יכולים להגיש ערר על החלטת בית הספר באמצעות וועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך.
לכל המידע וטפסים

ערר על השיבוץ

הנחיות השיבוץ מסדירות את ההליך המקצועי של שיבוץ תלמידים במוסדות חינוך על יסודיים על ידי רשות החינוך המקומית בהתאם לסמכותה בדין, כולל הליכי השגה וערעור של מוסדות חינוך והורי תלמידים על החלטות שיבוץ, כך שעד לסיום שנת הלימודים תשע"ט ידע כל תלמיד המתגורר בתחומי הרשות המקומית היכן הוא צפוי ללמוד בשנת הלימודים תש"פ
לכל המידע וטפסים