ילדכם לא התקבל? כל הפרטים להגשת ערר

הורים יקרים דעו את זכויותיכם וזכויות ילדיכם

הרישום למוסדות חינוך בחינוך החרדי – המוכר שאינו רשמי נעשה לרוב בבתי הספר עצמם, לכן הורים שילדיהם לא התקבלו למוסד חינוכי בחינוך החרדי, יכולים להגיש ערר על החלטת בית הספר באמצעות וועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך.

חשוב לדעת, שלרוב הערר שתגישו יפול ויקום על בסיס הראיות שאתם מחזיקים בידיכם לביצוע הליך רישום לא תקין ו/או מפלה ולכן אנו ממליצים מאוד לתעד היטב את כל הפניות למוסד החינוך בכל דרך (הן ביומן רישום מתוארך ומסודר והן בהקלטות שיחה וכל כיוצ"ב).

חשוב לזכור שניתן לפנות לוועדת הערר רק אחרי שמיציתם את הליכי הערר מול המוסד החינוכי.

ישנו שוני מהותי בין רישום לגני ילדים לבין רישום לבתי ספר לבין רישום לתיכונים ולכן חשוב מאוד להכיר את הנהלים החלים לגבי כל סוג מוסד ומוסד.

למרות האמור, בכל סוגי המוסדות חלה חובה על המוסד לידע את ההורים במכתב הדחיה על אפשרויות הערר ועליהם להפנות את ההורים לוועדת ערר במשרד החינוך. הוועדה תבחן האם נפל פגם/ים בהליך הקבלה, והאם המוסד החינוכי חרג מהנחיות משרד החינוך או פעל שלא כדין. אם הערר יתקבל מוסמך משד החינוך לחייב את המוסד לקבל את התלמיד שדחה.

במסגרת הערר אותו אתם מגישים, נא וודאו כי הגשתם ערר למוסד החינוכי (או הוכחה שפניתם ועררתם ולא קיבלתם התייחסות), לערר צרפו גם את מכתב הדחיה של המוסד החינוכי וכן טופס מלא ומפורט של הערר.

שימו לב שבמקביל אתם אמורים לפנות לעיריה הרלוונטית בבקשה לקבלת שיבוץ שגם עליו ניתן להגיש ערר מסוג שונה (ראו באתר שלנו בכרטיסיה שיבוץ). אך בכל מקרה, אין בשיבוץ כדי למנוע מכם למצות את ההליכים בפני ועדת הערר כנגד החלטת המוסד החינוכי שדחה אתכם.

הסתבכתם? – אל דאגה – הנהלים המלאים כאן, ואנחנו תמיד לשירותכם בעניין:

טופס ערר שחייבים לצרף לערר אותו אתם מגישים –  הטופס הוא אחיד וזהה גם לגבי גני ילדים, בתי ספר יסודיים ותיכונים על יסודי.

נהלים לסוגים השונים

לוחות זמנים לקראת הרישום לשנת הלימודים ה'תש"פ 

את הערר יש להגיש בדרכים הבאות:

  • דוא"ל: Vaadat_Arar@education.gov.il
  • פקס: 02-5601449
  • דואר: עבור ועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך (באמצעות לשכת מנהל המחוז החרדי), רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 91911

בכל מקרה בו הנכם נדרשים למידע נוסף נא פנו אל :

גב' רות אלמליח – מ"מ מנהל המחוז החרדי – ruthel@education.gov.il

גב' שוש איפרגן – סגנית מנהל המחוז החרדי – shoshif@education.gov.il

מר לירון ספרד – יועץ משפטי המחוז החרדי –  Lironsf@education.gov.il

רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים 91911 טלפון: 02-5601805, פקס: 02-5601449

ערר על השיבוץ

הנחיות השיבוץ מסדירות את ההליך המקצועי של שיבוץ תלמידים במוסדות חינוך על יסודיים על ידי רשות החינוך המקומית בהתאם לסמכותה בדין, כולל הליכי השגה וערעור של מוסדות חינוך והורי תלמידים על החלטות שיבוץ, כך שעד לסיום שנת הלימודים תשע"ט ידע כל תלמיד המתגורר בתחומי הרשות המקומית היכן הוא צפוי ללמוד בשנת הלימודים תש"פ
לכל המידע וטפסים

חינוך מיוחד

הרישום למוסדות חינוך מיוחד בחינוך החרדי – המוכר שאינו רשמי נעשה לרוב באמצעות וועדות השמה/שילוב ברשות המקומית. הדינים החלים על החינוך המיוחד הינם דינים ייחודיים וחשוב שתכירו את זכויותיכם.
לכל המידע וטפסים