הנחיות בדבר הליכי קבלה ורישום למוסדות חינוך קדם יסודיים (גני ילדים) ויסודיים ופנייה לוועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך

השארת תגובה